wat we doen

Wij zijn onafhankelijk en kunnen bemiddelen bij alle maatschappijen.

VERZEKERINGEN

Wij helpen U bij het zoeken naar de best passende oplossing voor het verzekeren van Uw risico’s:

  • juist inschatten van de risico’s en behoeften
  • vinden van de geschikte maatschappij
  • zoeken naar de beste verhouding tussen de premie en de dekkingen
  • goede begeleiding bij de afhandeling van Uw schadedossier.

LENINGEN

Wij helpen U bij het zoeken naar de best passende oplossing wanneer U een lening nodig heeft:

  • bepalen van de grootte en de aard van de kredietbehoefte
  • vinden van een passende kredietinstelling
  • zoeken naar de meest geschikte kredietformule
  • een zo voordelig mogelijke rentevoet

BELEGGINGEN

Wij helpen U bij het zoeken naar de best passende oplossing wanneer U geld wenst te beleggen:

  • bepalen van Uw risicoprofiel
  • bepalen van de duurtijd van de beleggingen en beleggingshorizon
  • vinden van een passende belegging en vermogensbeheerder
  • opvolging van Uw belegging